Vilkår & Betingelser

MintyMini.no selger barneleker/-interiør via internett til privatpersoner i Norge. For å handle hos oss må du har fylt 18 år samt ha en gyldig norsk legitimasjon for pakkeforsendelser. Dersom du er under 18 år må du ha samtykke for ditt kjøp av din foresatte. Les igjennom våre kjøpsbetingelser for netthandel hos MintyMini.no før du gjennomfører kjøpet. Når du gjennomfører kjøpet aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Minty Mini AS og deg som kunde. Kjøpsbetingelsene kan endres og bør derfor leses hver gang du gjennomfører et kjøp hos oss.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er

Minty Mini AS

Kroppanmarka 60

7075 Tiller.

E-post: kundeservice@mintymini.no.

Org.nr. 920 846 157 MVA.

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter. Pris inkl frakt vises ved utsjekk. Pr dags dato er prisen på frakt 69,- for kjøp under 1100,- og gratis sending til hentested for kjøp over 1100,-. For hjemlevering har vi en fastpris på 159,-. Vi sender kun innen Norge, med unntak av Svalbard. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby å sende pakker til Svalbard pr dags dato.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt kansellere bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

Rabattkoder gjelder kun ordinære varer, og ikke på allerede nedsatte varer. Enkelte rabattkoder er av personlig art og vi forbeholder oss retten til å avvise eventuelle salg og deaktivere rabattkoder dersom vi mistenker misbruk.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Det er Klarna som håndterer fakturering og utsendelse av denne, vennligst merk at faktura blir sendt på din oppgitte e-post og ikke fysisk sammen med vareforsendelsen.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Normal leveringstid er 1-4 virkedager. Vi sender vanligvis alle ordre samme dag eller neste virkedag med Posten. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for eventuelle forsinkelser hos Posten. Når det gjelder ordre med varer som er forhåndsbestilt, vil ordren sendes samlet når de forhåndsbestilte varene ankommer lager. Dette er i tråd med vår zero waste policy, samlede sendinger vil gi mindre utslipp via transport. Varer vi legger ut for forhåndsbestilling, er alltid varer vi har fått bekreftet at er på vei til oss fra leverandør. Derfor vil ordren fortsatt bli behandlet og sendt innen ca. en ukes tid, med forbehold om forsinkelser i leveransene til oss. Skjer forsinkelser i levering av varene til oss, vil vi gi beskjed til deg som kunde så fort vi er klar over at det vil bli en forsinkelse. Ønsker du at lagerførte varer som er bestilt i en ordre med forhåndsbestilte varer blir tilsendt omgående, ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Levering når det er krysset for Klikk&Hent i Trondheim:

Når orden er behandlet og er klar for henting vil vi ta kontakt på e-post ift. å avtale henting. Henting er mulig på forhåndsavtalte tidspunkt mellom 09-14 på hverdager. Ordren må hentes innen 7 virkedager etter den er ferdigbehandlet. Hvis kjøper ikke hører fra seg innen disse 7 dagene, vil ordren kanselleres og kjøper vil bli belastet 50,- i ekspedisjonsgebyr som dekker kostnader i forhold til behandling av ordren.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen (se returfraktgebyr under). Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Plakater og wallstickers byttes ikke.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Ved bruk av angrerett står kjøper for returkostnader.

For større varer slik som dukker, dukkesenger, dukkevogner, lekekjøkken, sengehimler og tilsvarende tilkommer et returfraktgebyr på 250,-. For mindre pakker kommer et returfraktgebyr på 129,-. Tilkommer returfraktgebyr på et mindre beløp fra vår transportør enn de fastsatte gebyrene, vil returfraktgebyret være tilsvarende som de kostnader vi har på returfrakt, slik sikrer vi at du aldri må betale mer i returfrakt enn de reelle transportkostnadene vi har med din retur.

 

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved reklamasjon, ta kontakt med oss fortløpende på kundeservice@mintymini.no. Ved skade på varen må bilder vedlegges som viser skaden på varen slik den ble mottatt, samt postemballasje. Er det kun utvendig emballasje som har skader og ikke selve varen, vil du dessverre ikke kunne reklamere, da slikt kan forekomme under frakt. Det er kun skader og mangler på selve varen, som reklameres på. Dette er også i tråd med vår zero waste-policy, da varen vil fungere slik som tiltenkt selv om det er merker på emballasjen som fjernes ved bruk. Du som kunde har ansvar for å pakke opp og påse at varene er mottatt hele og feilfrie innen maks 7 dager etter du har mottatt dem. Om pakken er synlig skadet ved levering skal du ta dette direkte ved henting hos ditt postombud. Send inn feilmelding innen 3 dager til kundeservice@mintymini.no så hjelper vi deg videre. Ta vare på varen og all emballasje til vi har behandlet reklamasjonen din. I noen tilfeller ønsker vi eller leverandør at varene blir sendt i retur for undersøkelse, dette avgjøres i hver sak.

Mangler ved varen – Generelle regler om mangel ved varen gjelder og kjøper må innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr. Klarna er vår benyttede tjeneste for faktura, og har du spørsmål rundt betaling av faktura og purregebyr må du kontakte de da vi ikke har tilgang til å hjelpe med dette.

Uavhentede pakker

Posten returnerer uavhentede pakker som ikke er hentet innen 14 dager. Du vil motta inntil 4 meldinger om mottatt pakke fra Posten, og en eventuell forlengelse av fristen må du selv ta med Posten, overholdelse av denne tar vi ingen ansvar for. Ved uavhentede pakker, uavhengig av årsak, påløper et uavhentetgebyr på 350,- for å dekke våre kostnader ifb. med forsendelse og retur (kostnader ved ekspedisjon av Posten, frakt/returfrakt og ekspedisjon av oss). Så lenge varen kommer i retur til oss uten avtale om bruk av angrerett og utfylt angrerettskjema som kommer med pakken, vil vi behandle dette som en uavhentet pakke. Å krysse av for ”nektet mottatt” for å returnere pakken er ikke en tillatt praksis og pakken regnes da som uavhentet, med påfølgende gebyr.

Selger har oppgitt feil/mangelfull adresse eller informasjon

Samme vilkår som uavhentede pakker gjelder når feil/mangelfull adresse blir oppgtitt ved bestilling. Vi har ingen annen sendinginformasjon enn den oppgitt i din bestilling, slik at vi er avhengig av at denne informasjonen er riktig for at pakken din skal komme fram. Når pakker ikke kommer fram pga. manglende eller feil adresseinfo er dette noe vi fortsatt må betale transportør for både for sending og retur, derfor tar vi et gebyr som dekker dette på 350,-. Det samme gjelder også om man oppgir feil e-post/telefonnummer slik at transportør ikke får gitt beskjed om ankommet pakke. Sjekk derfor alltid bestillingsbekreftelsen du får på e-post for å påse at all sendingsinformasjon (mottakernavn, mottakeradresse, mottakers telefonnummer/e-post) er korrekt. Posten vil automatisk prøve å finne riktig adresse om du oppgir en adresse som du ikke er folkeregistert på, hvis de ikke finner korrekt adresse vil pakken sendes i retur til oss. Da vil vi fakturere gebyret, vil du ha ordren utsendt på nytt, må nytt fraktgebyr betales fordi vi også må betale transportør for ny sending. Skal du sende til en annen mottaker enn deg selv, vennligst påse at mottakernavn og mottakeradresse stemmer med personen som skal motta pakken.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Klarna er vår benyttede tjeneste for faktura, og har du spørsmål rundt betaling av faktura og purregebyr må du kontakte de da vi ikke har tilgang til å hjelpe med dette. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år. Se øvrig punkt om uavhentede pakker.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.